Frekans Makina
       MQL (Minimum Quantity Lubrication - Minimum Miktarda Yağlama) ya da NDM (Near Dry Machining- Yaklaşık Kuru İşleme) da denilen sistem  Operasyonlarda soğutmak için kullanılan Bor Yağı yada Kesme  sıvısı yerine  sistemdeki 5-8 bar basınçlı havanın içerisinde yağın pulvarize olarak  kesme noktasına  püskürtülerek iş parçası ile kesici takım arasında yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi azaltıp kesici takımın ve iş parçasının daha az ısınmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde amaç soğutmak değil  oluşan ısının yaklaşık  % 70 ‘ini talaşla atılmasını sağlayarak  iş parçasında  ve takımdaki meydana gelebilecek ısınmaları önlemektir. Buradaki  sürtünmenin azaltılması  kesme kuvvetlerini azaltmakta ve takımın çalışma performansını artırarak  ilerlemenin artırılmasına imkan vermektedir.

Bu sistemin bazı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Kesme sıvısını ortadan kaldırır. Su kullanımı gerektirmez.

2. Tamamen doğal, çevreye ve insana zararsız, içerisinde EP-katkı maddeleri, Klor, Nitrit, Sülfür,Fenol, silikon, biosid,veya ağır matal gibi hiçbir zehirli madde içermeyen yağ kullanılır.

3.Yağ kullanımı çok az (en fazla 50 ml/saat) olduğundan atık oluşmaz.

4. Bakteri üreme, koku yapma gibi herhangi bir sorun yaşanmaz.

5. Daha uzun takım ömrü sağlar.

6. Ölçü toleranslarının sağlanmasında daha kararlı operasyonlar elde edilir.

7. Kuruya yakın talaş elde edilir bu da talaşların yeniden eritilerek kullanımını sağlar.

8. Daha kuru ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlar.

9. Tezgahta işleme yapılırken iş parçası ve takım rahatlıkla izlenebilir.

10. Tezgahta, takımda veya iş parçasında herhangi bir paslanmaya sebep olmaz.

11. Özellikle saf yağ ile çalışan operasyonların yerine devreye alındığında operasyonlardan sonra yapılan ara yıkama operasyonlarını ortadan kaldırır.

12. Derin delme operasyonlarında da rahatlıkla kullanılabilir. Bu sebeple yüksek basınç ünitesi, filtreleme ünitesi gibi maliyeti yüksek ve işletmelerde hiç de küçüksenmeyecek kadar alan kaplayan ünitelere ihtiyaç gerektirmez.

13. Yağ bozulması gibi bir sorun olmadığından yılda en az 3-4 kez yapılan ve en az 6-7 saat süren tankın tamamen boşaltılıp temizlenmesi gibi bir işlem gerektirmez.

14. Tezgahın uzun zaman çalışmadığı durumlarda kesme sıvısının bozulmaması için boşta çalışma ihtiyacını ortadan kaldırıp elektrik enerjisi ve kızak yağı tasarrufu sağlar.

15. Kızak yağının kesme sıvısına karışması ile kısa sürede kesme sıvısının bozulması için kullanılan yağ ayırıcı gibi herhangi bir ilave ekipman gerektirmez.

16. Çalışma ortamında yağ ve su buharı oluşmaz. Tezgah üzerine takılan oilmist, ünitesi gerektirmez.