Frekans Makina

 

Untitled Document

 

Rekabetin hızla arttığı günümüzde kaliteli ürünü daha ekonomik üretmek ve bu ürünü satabilmek şirketlerin ayakta kalabilmesi için zorunluluk haline gelmiştir. Ürünü daha ekonomik üretebilmek için de üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla Tezgâh ve Takım üretici firmalar özellikle 1995 yılından sonra daha kısa zamanda ve daha kaliteli parça üretmek çok büyük yenilikler yapmışlardır.

Dünyada birim parça maliyetlerini inceleyen uzmanların çalışma ve tespitlerine göre parça üretim maliyetinin %5-17 ‘sini kesme sıvısı maliyetleri oluşturmaktadır. Bu da takım maliyetinin 3-5 katıdır. Bu firmaların üretim maliyetlerini düşürmek için önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bu konuda da bazı firmalar alternatif yöntemler için çalışmalar yapmışlardır. Sadece hava veya soğutulmuş hava kullanarak kesme sıvısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmış fakat birçok operasyonda bu yöntemler yetersiz kalmıştır. ABD’de 1970’li yıllarda Boeing uçaklarının parçalarının işlenmesi esnasında birçok işlemesi zor olan operasyonlarda yağ kullanılarak işleme yapılabilmiştir. Bu yağlı işleme sistemi geliştirilerek günümüzde   MQL (Minimum Quantity Lubrication - Minimum Miktarda Yağlama) ya da  NDM (Near Dry Machining- Yaklaşık Kuru İşleme) denilen  sistemler haline dönüşmüştür. Bu sistemler günümüzde talaşlı imalat operasyonlarının %90’ında güvenle kullanılabilmektedir. Ayrıca punch , soğuk şekillendirme, kenar trimleme, şaç şekillendirme  gibi talaşsız imalat operasyonlarında, zincir  ve montaj için çeşitli yağlama operasyonlarında çok güvenle kullanılabilmektedir.

Bu sistem Avrupa ve  Amerika Birleşik Devletleri’de 25 yıldan fazla bir süredir kullanılmakta ancak son 5 yılda  gerek çevrenin  korunması için getirilen bir çok kanunun zorlaması gerekse rekabetin çok zorlaşmasından dolayı sistem %1 kullanım oranlarından  % 16-17 kullanım oranlarına çıkabilmiştir.